HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Giới thiệu

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA

17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT). Được sự quan tâm của Tỉnh ủy và các cấp lãnh đạo trong tỉnh, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và quá trình làm việc, chuẩn bị tích cực của Ban vận động thành lập Hội, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã được thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-UB, ngày 4/5/1998 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Hội đã trải qua 3 lần Đại hội, Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1998 - 2003, Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2004 - 2009, Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trong 17 năm hoạt động, Hội Khuyến học tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo của TW Hội Khuyến học Việt Nam, Sự lãnh đạo và quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh cùng với tinh thần làm việc tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp nên phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong tỉnh đã phát triển mạnh mẽ.

Từ chỗ đầu năm 1998 chỉ có hơn 10 cán bộ trong Ban vận động thành lập Hội, sau Đại hội lần thứ nhất, Hội đã tập trung vào công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội Khuyến học các cấp. Đến Tháng 10 năm 2010 có 9/9 huyện, thị xã, Thành phố, 140/140 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có Hội Khuyến học.

Trong nhiệm kỳ III, Hội chú trọng xây dựng Hội Khuyến học trong các trường học, Chi hội Khuyến học ở các thôn, tổ dân phố, Ban Khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và công tác phát triền hội viên.

Đến nay, 995/995 thôn, tổ dân phố có Chi Hội khuyến học; 489 trường học có Hội Khuyến học; có 497 Ban Khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh; toàn tỉnh có 163.277 hội viên. Nhiều hộ gia đình có từ 3 đến 5 người lớn tự nguyện tham gia hội viên khuyến học.

Với kết quả trên, Hội đã tạo được nền tảng vững chắc cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong tỉnh phát triển.

Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/2/2014 và Quyết định số 2092/QĐ-UBND, ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" thông qua xây dựng các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập". Các gia đình, dòng họ, các thôn, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học để chăm lo hoạt động khuyến học, khuyến tài, trao phần thưởng cho học sinh giỏi, trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.  Hội Khuyến học tỉnh đã đề xuất thành lập Quỹ khuyến học của tỉnh, tháng 4 năm 2012 UBND tỉnh có QĐ thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa. Quỹ được nhiều công ty, ngân hàng và nhiều doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, các tỉnh bạn và nước ngoài ủng hộ, tài trợ. Quỹ cũng đã tổ chức trao nhiều tiền thưởng, học bổng cho nhiều học sinh, sinh viên.

Từ năm 2010 Hội Khuyến học đã cùng ngành Giáo dục xây dựng phủ kín mỗi xã, phường, thị trấn đều có TTHTCĐ. Số lớp học tại các TTHTCĐ của tỉnh ngày càng tăng về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, nâng cao hiểu biết cho người dân về các luật, về bảo vệ sức khỏe, về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội; một số Trung tâm đã tổ chức lớp dạy nghề cho thanh niên góp phần vào xây dựng xã hội học tập, phát triển kinh tế gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Mỗi năm, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức từ 2 đến 3 lớp tập huấn cán bộ Hội, nhằm hướng dẫn về công tác Hội và bồi dưỡng báo cáo viên để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân chủ trương của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh các hoạt động của Hội.

Với những kết quả đạt được, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã được TW Hội Khuyến  học Việt Nam tặng cờ Đơn vị thi đua khuyến học xuất sắc năm 2000, 2006, 2008 và năm 2012, tặng 150 Kỷ niệm chương, 115 Bàng khen cho tập thể và 107 Bằng khen cho các cá nhân; UBND tỉnh tặng 34 Bằng khen cho các tập thể và 31 Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát huy những kết quả tốt đẹp đó, tới đây Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đại hội lần thứ IV của Hội Khuyến học tỉnh và Đại hội lần thứ V của Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam đề ra, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tỉnh phát triển sâu rộng và bền vững.

--------------------------------------------------

Bài viết nổi bật

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)