HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)
22-5-2019
Thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tháng 10 năm 2008, Chính phủ đã ra nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ, trong đó có mục tiêu: tập trung đào tạo nguồn nhân lực ở nông thôn, chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, giải quyết việc làm nhằm nâng cao thu nhập một bước cho người nông dân.
7-3-2019
Trong 18 năm xây dựng và phát triển, 137 Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) trong tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động, giúp người dân ở cộng đồng cấp xã được học tập trên nhiều lĩnh vực. Song TTHTCĐ cũng còn nhiều mặt yếu và khó khăn tồn tại. Để khắc phục các mặt còn yếu, Trung tâm triển khai Khoa học và Công nghệ thuộc Hội Trí thức tỉnh được UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa giao triển khai thực hiện Đề tài khoa học “Nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
21-2-2018
Khái niệm Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 được GS. Klaus Schwab, người Đức, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos đưa ra và đó cũng là chủ đề chính của diễn đàn kinh tế lớn nhất thế giới năm 2016.
25-12-2017
Trung tâm học tập cộng đồng xã Diên Thọ được thành lập vào năm 2005. Những năm đầu mới thành lập, Ban Giám đốc còn nhiều bỡ ngỡ. Lãnh đạo cấp ủy, UBND chưa nhiều kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, chưa hình dung, định hình về mô hình hoạt động của trung tâm sao cho đúng nghĩa Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã là công cụ thiết yếu xây dựng xã hội học tập ở cơ sở.
12-9-2017
Diên Đồng là một xã miền núi của huyện Diên Khánh. Xã được thành lập sau ngày đất nước thống nhất. Khi nói đến Diên Đồng, mọi người nghĩ ngay đây là một xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 10%. Toàn xã có 843 hộ gia đình với 3.812 nhân khẩu. Đa số bà con ở đây từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung đến định cư và lập nghiệp. Việc lo cái ăn, cái mặc đã khó khăn rồi chứ chưa dám mong đến chuyện đi học.
28-4-2017
Tính đến tháng 4/2017, về xây dựng tổ chức Hội: 9/9 Hội Khuyến học huyện, 140/140 Hội Khuyến học xã, 997/997 Hội Khuyến học thôn, 497/590 Hội Khuyến học các trường học, 188 Ban Khuyến học cơ quan doanh nghiệp, lực lượng vũ trang (trong đó cấp tỉnh là 85 Ban), Tổng số hội viên: 199.500 hội viên; Về mô hình học tập tính đến cuối năm 2016, có 181.236 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 112 dòng học được công nhận “Dòng họ học tập”, 792 thôn, tổ dân phố được công nhận “Cộng đồng học tập”, 649 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập” (trong đó có 497 trường học).
30-9-2016
Thực hiện Công văn số 6271/UBND-VX ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” diễn ra từ ngày 02 – 09/10/2016 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”. Ngày 02/10 là ngày Khuyến học Việt Nam cũng là ngày đầu tiên triển khai các hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.
30-9-2016
Trong hai năm 2014, 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Hội Khuyến học Khánh Hòa phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh, đã tổ chức nhiều Hội nghị quán triệt Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 44/BGD của Bộ GD&ĐT, Quyết định 2092 của UBND tỉnh Khánh Hòa, triển khai thực hiện và phát động thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Gia đình, Dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh thông qua xây dựng các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập", cấp thôn, tổ và Mô hình Cộng đồng học tập cấp xã.

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)