HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Tổ chức

  • LÃNH ĐẠO HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH (NHIỆM KỲ V 2021 - 2026)

1. ​Chủ tịch Hội: Ông Trần Quang Mẫn

Điện thoại: 0913454569

Email: quangmantran@gmail.com

2. Phó Chủ tịch Thường trực: Bà Trần Thị Thanh Mai

Điện thoại: 0913492536

Email: đang cập nhật

3. Phó Chủ tịch: Ông Lê Đình Thuần

Điện thoại: 0369818489

Email: ldthuan@khanhhoa.edu.vn

  • CÁN BỘ VĂN PHÒNG HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

1. Chánh văn phòng: Bà Nguyễn Hương Giang

Điện thoại: 0916273424

Email: huonggiang251057@yahoo.com.vn

2. Phó Chánh văn phòng: Ông Võ Nhật Linh

Điện thoại: 0931792712

Email: nhatlinh123.NL@gmail.com

  • LÃNH ĐẠO QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI

1. Giám đốc: Bà Bùi Thị Hồng Tiến

Điện thoại: 0903592777

Email: buithihongtien@gmail.com

2. Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Hương Giang

Điện thoại: 0916273424

Email: huonggiang251057@yahoo.com.vn

  • BAN THƯỜNG VỤ HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH (NHIỆM KỲ V 2021 - 2026)

​1. Ông Trần Quang Mẫn

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0913454569

Email: quangmantran@gmail.com

2. Bà Trần Thị Thanh Mai

Chức vụ: Phó Chủ tịch TT Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0913492536

Email: đang cập nhật

3. Ông Lê Đình Thuần

Chức vụ: Phó GĐ Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0369818489

Email: ldthuan@khanhhoa.edu.vn

4. Bà Nguyễn Hương Giang

Chức vụ: Chánh Văn phòng Hội Khuyến Học tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0989156980

Email: huonggiang251057@yahoo.com.vn

5. Ông Nguyễn Sinh Cung

Chức vụ: Trưởng phòng GD Trung học – GD thường xuyên Sở GDĐT

Điện thoại: 0912512188

Email: nscung@khanhhoa.edu.vn

6. Bà Huỳnh Thị Phượng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh

Điện thoại: 0914355610

Email: đang cập nhật

7. Ông Bùi Đăng Thành

Chức vụ: Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh

Điện thoại: 0981519570

Email: thanhcsld@gmail.com

8. Ông Trần Đức Thắng

Chức vụ: hưu trí

Điện thoại: 0903510542

Email: đang cập nhật

9. Bà Huỳnh Phương Minh

Chức vụ: Phó CT Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Điện thoại: 0915031280

Email: phuongminh8075@gmail.com

10. Ông Nguyễn Văn Minh

Chức vụ: Phó GĐ Sở Nội vụ

Điện thoại: 0985383038

Email: nvminh@khanhhoa.gov.vn

11. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Tâm Hương

Điện thoại: 0914061960

Email: đang cập nhật

12. Ông Trần Văn Hai

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học Tp Nha Trang

Điện thoại: 0905074357

Email: đang cập nhật

13. Ông Trần Thân

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh

Điện thoại: 0905131901

Email: đang cập nhật

  • BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH (NHIỆM KỲ V 2021 - 2026)

​1. Ông Trần Quang Mẫn

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0913454569

Email: quangmantran@gmail.com

2. Bà Trần Thị Thanh Mai

Chức vụ: Phó Chủ tịch TT Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0913492536

Email: đang cập nhật

3. Ông Lê Đình Thuần

Chức vụ: Phó GĐ Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0369818489

Email: ldthuan@khanhhoa.edu.vn

4. Bà Nguyễn Hương Giang

Chức vụ: Chánh Văn phòng Hội Khuyến Học tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0989156980

Email: huonggiang251057@yahoo.com.vn

5. Ông Nguyễn Sinh Cung

Chức vụ: Trưởng phòng GD Trung học – GD thường xuyên Sở GDĐT

Điện thoại: 0912512188

Email: nscung@khanhhoa.edu.vn

6. Bà Huỳnh Thị Phượng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh

Điện thoại: 0914355610

Email: đang cập nhật

7. Ông Bùi Đăng Thành

Chức vụ: Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh

Điện thoại: 0981519570

Email: thanhcsld@gmail.com

8. Ông Trần Đức Thắng

Chức vụ: hưu trí

Điện thoại: 0903510542

Email: đang cập nhật

9. Bà Huỳnh Phương Minh

Chức vụ: Phó CT Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Điện thoại: 0915031280

Email: phuongminh8075@gmail.com

10. Ông Nguyễn Văn Minh

Chức vụ: Phó GĐ Sở Nội vụ

Điện thoại: 0985383038

Email: nvminh@khanhhoa.gov.vn

11. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Tâm Hương

Điện thoại: 0914061960

Email: đang cập nhật

12. Ông Trần Văn Hai

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học Tp Nha Trang

Điện thoại: 0905074357

Email: đang cập nhật

13. Ông Trần Thân

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh

Điện thoại: 0905131901

Email: đang cập nhật

14. Ông Quách Hoài Nam

Chức vụ: Phó hiệu trưởng Trường ĐHNT

Điện thoại: 0914030017

Email: namqh@ntu.edu.vn

15. Bà Huỳnh Ngọc Lệ Dung

Chức vụ: Gíam Đốc Công ty XSKT

Điện thoại: 0919647111

Email: congtyxsktkh@gmail.com

16. Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Chủ tịch HKH Tp. Cam Ranh

Điện thoại: 0913476118

Email: hoangpy@gmail.com

17. Bà Nguyễn Thị Bội Hoàn

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học Tp Cam Lâm

Điện thoại: 0986260290

Email: hoikhuyenhoc.cl@gmail.com

18. Ông Nguyễn Châu An

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Tx Ninh Hòa

Điện thoại: 0985185368

Email: chauandhm@gmail.com

19. Bà Lương Thị Hải

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vạn Ninh

Điện thoại: 0913469029

Email: đang cập nhật

20. Bà Nguyễn Thị Kim Hương

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Diên Khánh

Điện thoại: 0964914045

Email: kimhuong76@gmail.com

21. Ông Cao Văn Phi

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Khánh Sơn

Điện thoại: 0986643432

Email: phiks1967@gmail.com

22. Bà Ca Tông Thị Mến

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Khánh Vĩnh

Điện thoại: 0985319397

Email: đang cập nhật

23. Bà Trần Thị Huyền Trang

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Trường Sa

Điện thoại: 01692681413

Email: đang cập nhật

24. Ông Đinh Văn Hưng

Chức vụ: Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Điện thoại: 0964970888

Email: đang cập nhật

25. Ông Võ Trọng Hiếu

Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Hội nông dân tỉnh

Điện thoại: 0905276430

Email: hieutg73@gmail.com

26. Bà Trần Thị Diệu Hiền

Chức vụ: Chánh văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0987030093

Email: vanphongphunukhanhhoa@gmail.com

27. Bà Võ Thị Thu Trang

Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Yến sào KH

Điện thoại: 0989020377

Email: votrang@yensaokhanhhoa.com.vn

28. Ông Nguyễn Tuấn Thanh

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao

Điện thoại: 0914034564

Email: ntthanh.svhtt@khanhhoa.gov.vn

29. Ông Phạm Duy Lộc

Chức vụ: Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông

Điện thoại: 0913456714

Email: pdloc@khanhhoa.gov.vn

30. Ông Văn Đình Tri

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở lao động, thương binh & xã hội

Điện thoại: 0903524747

Email: vdtri@khanhhoa.gov.vn

31. Ông Lê Quốc Thành

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính

Điện thoại: 0936134713

Email: lqthanh.stc@khanhhoa.gov.vn

32. Ông Cao Cường

Chức vụ: Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Điện thoại: 0868850968

Email: đang cập nhật

33. Bà Huỳnh Thị Như Ý

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Điện thoại: 0911458787

Email: nhuyhuynh.tdkh@gmail.com

34. Ông Trần Mộng Điệp

Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Điện thoại: 0915839397

Email: đang cập nhật

35. Ông Hồ Hữu Đức

Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên minh HTX

Điện thoại: 0905113268

Email: hoduc1730@gmail.com

36. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Điện thoại: 0908960879

Email: hungquykh@gmail.com

37. Bà Lê Thị Mỹ Bình

Chức vụ: Hiệu trưởng Trường ĐH Khánh Hòa

Điện thoại: 0905292140

Email: lethimybinh@ukh.edu.vn

38. Ông Võ Bình Tân

Chức vụ: Phó Ban Đại diện Hội NCT

Điện thoại: 0913660807

Email: vobinhtan@gmail.com

  • BAN KIỂM TRA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH (NHIỆM KỲ V 2021 - 2026)

1. Bà Huỳnh Phương Minh (Trưởng ban)

Chức vụ: Phó CT Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Điện thoại: 0915031280

Email: phuongminh8075@gmail.com

2. Bà Trần Thị Diệu Hiền (Ủy viên)

Chức vụ: Chánh văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0987030093

Email: vanphongphunukhanhhoa@gmail.com

3. Ông Võ Trọng Hiếu (Ủy viên)

Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Hội nông dân tỉnh

Điện thoại: 0905276430

Email: hieutg73@gmail.com

 

Bài viết nổi bật

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)