HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Tổ chức

  • LÃNH ĐẠO HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

1. ​Chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Việt Dân

Điện thoại: 0913463546

2. Phó Chủ tịch Thường trực: Bà Trần Thị Thanh Mai

Điện thoại: 0913492536

3. Phó Chủ tịch không chuyên trách: Bà Bùi Thị Hồng Tiến

Điện thoại: 0903592777

  • CÁN BỘ VĂN PHÒNG HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

1. Chánh văn phòng: Ông Đỗ Thanh Phúc

Điện thoại: 0983429136

2. Phó Chánh văn phòng: Bà Nguyễn Hương Giang

Điện thoại: 0916273424

  • LÃNH ĐẠO QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI

1. Giám đốc: Bà Bùi Thị Hồng Tiến

Điện thoại: 0903592777

2. Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Điện thoại: 0913461970

  • BAN THƯỜNG VỤ HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

​1. Ông Nguyễn Việt Dân

Đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913463546

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

2. Bà Trần Thị Thanh Mai

Đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội

Điện thoại: 0913492536

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

3. Bà Bùi Thị Hồng Tiến

Đơn vị: Quỹ Khuyến học - Khuyến tài tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0903592777

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

4. Ông Lê Tuấn Tứ

Đơn vị: Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0903590331

Địa chỉ: Khu liên cơ II số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang

5. Ông Phạm Xuân Danh

Đơn vị: Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0914137628

Địa chỉ: 35 Hùng Vương - Nha Trang

6. Ông Đỗ Thanh Phúc

Đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chánh Văn phòng Hội

Điện thoại: 0983429136

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

7. Bà Nguyễn Hương Giang

Đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội

Điện thoại: 0916273424

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

8. Bà Phan Thị Mai

Đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội

Điện thoại: 0944997894

Địa chỉ: Khu liên cơ số 2 Ngô Quyền - Nha Trang

9. Ông Trần Đức Thắng

Đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội

Điện thoại: 0903510542

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

10. Ông Trần Văn Mãnh

Đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Điện thoại: 0914085854

Địa chỉ: Khu liên cơ số 2 Ngô Quyền - Nha Trang

11. Ông Trần Ngọc Anh

Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Trưởng phòng GDTX

Điện thoại: 0988650634

Địa chỉ: Khu liên cơ II số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang

12. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Đơn vị: Công ty TNHH Tâm Hương

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0914061960

Địa chỉ: 12 Dương Hiến Quyền - Nha Trang

13. Ông Trần Văn Hai

Đơn vị: Hội Khuyến học Tp Nha Trang

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Điện thoại: 0905074357

Địa chỉ: 05 Quang Trung - Nha Trang

14. Bà Bùi Thị Hạnh

Đơn vị: Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0903516835

Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Nha Trang

15. Ông Lý Bá Lin

Đơn vị: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0905103811

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

  • BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

​1. Ông Nguyễn Việt Dân

Đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913463546

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

2. Bà Trần Thị Thanh Mai

Đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội

Điện thoại: 0913492536

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

3. Bà Bùi Thị Hồng Tiến

Đơn vị: Quỹ Khuyến học - Khuyến tài tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0903592777

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

4. Ông Lê Tuấn Tứ

Đơn vị: Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0903590331

Địa chỉ: Khu liên cơ II số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang

5. Ông Phạm Xuân Danh

Đơn vị: Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0914137628

Địa chỉ: 35 Hùng Vương - Nha Trang

6. Ông Đỗ Thanh Phúc

Đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chánh Văn phòng Hội

Điện thoại: 0983429136

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

7. Bà Nguyễn Hương Giang

Đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội

Điện thoại: 0916273424

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

8. Bà Phan Thị Mai

Đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội

Điện thoại: 0944997894

Địa chỉ: Khu liên cơ số 2 Ngô Quyền - Nha Trang

9. Ông Trần Đức Thắng

Đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội

Điện thoại: 0903510542

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

10. Ông Trần Văn Mãnh

Đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Điện thoại: 0914085854

Địa chỉ: Khu liên cơ số 2 Ngô Quyền - Nha Trang

11. Ông Trần Ngọc Anh

Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Trưởng phòng GDTX

Điện thoại: 0988650634

Địa chỉ: Khu liên cơ II số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang

12. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Đơn vị: Công ty TNHH Tâm Hương

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0914061960

Địa chỉ: 12 Dương Hiến Quyền - Nha Trang

13. Ông Trần Văn Hai

Đơn vị: Hội Khuyến học Tp Nha Trang

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Điện thoại: 0905074357

Địa chỉ: 05 Quang Trung - Nha Trang

14. Bà Bùi Thị Hạnh

Đơn vị: Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0903516835

Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Nha Trang

15. Ông Lý Bá Lin

Đơn vị: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0905103811

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

16. Bà Huỳnh Ngọc Lệ Dung

Đơn vị: Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0583.512155

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang

17. Ông Nguyễn Văn Hoàng

Đơn vị: Hội Khuyến học Tp Cam Ranh

Chức vụ: Chủ tịch Hội

Điện thoại: 0913476118

Địa chỉ: số 02 Phạm Văn Đồng, P. Cam Phú, Tp. Cam Ranh

18. Bà Nguyễn Thị Bội Hoàn

Đơn vị: Hội Khuyến học Tp Cam Lâm

Chức vụ: Chủ tịch Hội

Điện thoại: 0986260290

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Hải, Cam Đức, Cam Lâm

19. Ông Nguyễn Xuân Vinh

Đơn vị: Hội Khuyến học Tx Ninh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Điện thoại: 0913482691

Địa chỉ: Số 485 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hòa

20. Bà Lương Thị Hải

Đơn vị: Hội Khuyến học huyện Vạn Ninh

Chức vụ: Phó Chủ tịch 

Điện thoại: 0913469029

Địa chỉ: Số 469 Hùng Vương, Vạn Giã, Vạn Ninh

21. Ông Đinh Văn Thiệu

Đơn vị: Hội Khuyến học huyện Diên Khánh

Chức vụ: Chủ tịch 

Điện thoại: 0905114796

Địa chỉ: Số 210 Hùng Vương, Diên Khánh

22. Ông Mấu Thái Cư

Đơn vị: Hội Khuyến học huyện Khánh Sơn

Chức vụ: Chủ tịch 

Điện thoại: 0914493747

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, Tô Hạp, Khánh Sơn

23. Ông Mấu Văn Phi

Đơn vị: Hội Khuyến học huyện Khánh Vĩnh

Chức vụ: Chủ tịch 

Điện thoại: 0914224170

Địa chỉ: số 8 đường 2/8, Khánh Vĩnh

24. Bà Trần Thị Huyền Trang

Đơn vị: Hội Khuyến học huyện Trường Sa

Chức vụ: Chủ tịch 

Điện thoại: 01692681413

Địa chỉ: huyện Trường Sa, Bán đảo Cam Ranh

25. Ông Trần Thân

Đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chức vụ: Đại tá - Phó Chính ủy

Điện thoại: 0583.561836

Địa chỉ: 01 Ngô Quyền - Nha Trang

26. Ông Trần Đậu

Đơn vị: Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0905515237

Địa chỉ: Khu liên cơ số 2 Ngô Quyền - Nha Trang

27. Bà Nguyễn Quỳnh Nga

Đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0914148477

Địa chỉ: Khu liên cơ số 2 Ngô Quyền - Nha Trang

28. Ông Ngô Duy Khánh

Đơn vị: Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913461516

Địa chỉ: số 3 Trần Hưng Đạo - Nha Trang

29. Ông Trần Văn Hạnh

Đơn vị: Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Đại tá - Chủ tịch Hội

Điện thoại: 0982738777

Địa chỉ: số 15A Yersin - Nha Trang

30. Bà Nguyễn Thị Khuê

Đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0583.725905

Địa chỉ: Xóm núi, Vĩnh Phương - Nha Trang

31. Ông Mai Thu

Đơn vị: Sở Nội Vụ tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0913400787

Địa chỉ: Khu liên cơ số 1 Trần Phú - Nha Trang

32. Ông Nguyễn Khắc Hà

Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0908232585

Địa chỉ: Khu liên cơ số 3 Ngô Quyền - Nha Trang

33. Ông Phạm Duy Lộc

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0583.561999

Địa chỉ: Khu liên cơ số 1 Trần Phú - Nha Trang

34. Bà Trịnh Thị Hợp

Đơn vị: Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0905208733

Địa chỉ: Khu liên cơ II số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang

35. Ông Nguyễn Ngọc Tâm

Đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0583.812340

Địa chỉ: số 4 Trần Phú - Nha Trang

36. Ông Lê Hoàng Thọ

Đơn vị: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0901460025

Địa chỉ: Khu liên cơ II số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang

37. Ông Trương Tấn Hùng

Đơn vị: Cơ quan tỉnh đoàn Khánh Hòa

Chức vụ: Trưởng ban Thanh thiếu nhi - Trường học

Điện thoại: 0987007383

Địa chỉ: số 6 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang

38. Ông Đào Ngọc Sáng

Đơn vị: Công ty CPĐT VCN

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Điện thoại: 058. 6254125

Địa chỉ: Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp - Nha Trang

39. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Đơn vị: Hội Doanh nhân nữ Khánh Hòa

Chức vụ: 

Điện thoại: 

Địa chỉ: 19 Lê Thành Phương - Nha Trang

40. Ông Trần Mộng Điệp

Đơn vị: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0915839397

Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo - Nha Trang

41. Ông Hồ Hữu Đức

Đơn vị: Liên minh hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0583.826125

Địa chỉ: Khu liên cơ số 1 Trần Phú - Nha Trang

42. Ông Phạm Tiến

Đơn vị: Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Điện thoại: 0915845929

Địa chỉ: 06 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang

43. Ông Quách Hoài Nam

Đơn vị: Trường Đại học Nha Trang

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0914030017

Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang

44. Bà Nguyễn Thị Minh Châu

Đơn vị: Hội Người cao tuổi Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0583.526095

Địa chỉ: số 8 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang

45. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Đơn vị: Quỹ Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0913461970

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang

  • BAN KIỂM TRA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

01. Bà Phan Thị Mai

Đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội

Điện thoại: 0944997894

Địa chỉ: Khu liên cơ số 2 Ngô Quyền - Nha Trang

02. Ông Trần Đậu

Đơn vị: Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0905515237

Địa chỉ: Khu liên cơ số 2 Ngô Quyền - Nha Trang

03. Bà Nguyễn Quỳnh Nga

Đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0914148477

Địa chỉ: Khu liên cơ số 2 Ngô Quyền - Nha Trang

 

Bài viết nổi bật

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)