HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Các văn bản dùng trong tập huấn xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đăng tải bộ tài liệu, văn bản dùng trong tập huấn các mô hình học tập:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0258 3561 722

hoặc email: khuyenhockh@gmail.com

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Quyết định 242/QĐ-KHVN về.

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Quyết định 244/QĐ-KHVN về.

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Kế hoạch 196/KH-KHVN về.

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Kế hoạch 123/KH-KHVN về.

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Kế hoạch 5203/UBND-KGVX về.

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Kế hoạch 4341/KH-UBND về.

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Quyết định 1373/QĐ-TTg về.

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Quyết định 677/QĐ-TTg về.

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Quyết định 387/QĐ-TTg về.

 

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)