HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Công văn ký kết chương trình phối hợp về công tác khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2017 - 2020 giữa Sở Giáo dục & Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa.

         Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam, Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã ký kết chương trình phối hợp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020 để triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020" và Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" đã được UBND tỉnh ban hành.
 
         Kính đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Sở tại Công Số 2032, ngày 05/10/2017 gửi đính kèm.
 
 
Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy văn bản về (Công văn 2032)

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy văn bản về (Công văn 2003).

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)