HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Danh sách Lãnh đạo Hội qua các kỳ Đại Hội

DANH SÁCH

LÃNH ĐẠO HỘI QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

-------------------------

  • NK I (1988 – 2003) Gồm các ông, bà sau:

1.     Ông Trần Thuẫn – CB hưu trí được Đại hội bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội.

2.     Ông Đỗ Đăng Cao – GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Kh/Hòa PCT Thường trực.

3.     Ông Lê Kế Lâm – Thiếu tướng GĐ Học viện Hải quân - PCT Hội

4.     Ông Quách Đình Liên – Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang – PCT

5.     Bà Bùi Thị Hồng Tiến – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa – PCT.

  • NK II (2004 – 2009) Gồn các ông, bà sau:

1.     Ông Trần Thuẫn – CB hưu trí tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội.

2.     Ông Đỗ Đăng Cao – nguyên GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Kh/Hòa PCT Thường trực.

3.     Bà Bùi Thị Hồng Tiến – nguyên Hiệu trưởng trường Chính trị Khánh Hòa – PCT

4.     Ông Quách Đình Liên – Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang – PCT

5.     Ông Lưu Quốc Thanh -  GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa – PCT.

  • NK III (2010 – 2015) Gồm các ông, bà sau:

1.     Bà Bùi Thị Hồng Tiến – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khóa II – CT Hội.

2.     Ông Trần Đức Thắng – CB hưu trí – PCT Thường trực Hội.

3.     Ông Quách Đình Liên – Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang – PCT

4.     Ông Lưu Quốc Thanh -  GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa – PCT.

5.     Ông Mai Hữu Thu – nguyên PCT HĐND tỉnh được BCH bầu bổ sung giữ chức PCT Hội ngaỳ 10/02/2015 thay Ông Lưu Quốc Thanh qua đời.

  • NK IV (2015 – 2020) Gồm các ông, bà sau:

1.     Ông Nguyễn Việt Dân - nguyên CT LĐLĐ tỉnh được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

2.     Bà Trần Thị Thanh Mai – nguyên PGĐ Sở LĐTBXH Kh/Hòa PCT Thường trực.

3.     Bà Bùi Thị Hồng Tiến – PCT Hội  (kiêm) GĐ Quỹ KH,KT Khánh Hòa.

4.     Ông Lê Tuấn Tứ - GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa – PCT

5.     Ông Phạm Xuân Danh – PCT LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa – PCT Hội.

  • NK V (2021 – 2026) Gồm các ông, bà sau:

1.     Ông Trần Quang Mẫn - nguyên Phó GĐ Sở Giáo dục & Đào tạo được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

2.     Bà Trần Thị Thanh Mai – nguyên PGĐ Sở LĐTBXH Kh/Hòa - PCT Thường trực Hội.

3.     Ông Lê Đình Thuần – Phó GĐ Sở Giáo dục & Đào tạo - PCT Hội..

 

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)