HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

GIỚI THIỆU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI KHÁNH HÒA

Phát huy truyền thống hiếu học của Dân tộc Việt nam, thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ chính trị, Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy, Chỉ thị 07 của  UBND tỉnh Khánh Hòa; được sự chỉ đạo của TW Hội Khuyến học Việt Nam, sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền các cấp; sự hưởng ứng nhiệt tình của các Hội, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cùng sự nỗ lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội Khuyến học, trong những năm qua phong trào Khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã phát triển sâu rộng.

Để tạo nguồn kinh phí ổn định cho hoạt động khuyến học, khuyến tài của tỉnh, đầu năm 2012 Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã trình UBND tỉnh xin phép lập Ban Sáng lập để chuẩn bị thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa.

Thực hiện Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Ban Sáng lập Quỹ tích cực làm hồ sơ, chọn nhân sự, huy động tiền đóng góp ban đầu của Sáng lập viên thành lập Quỹ (Tổng số: 1 tỷ 50 triệu đồng, trong đó, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa 50.000.000đ, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 1.000.000.000đ). Sau một quá trình chuẩn bị công phu, các điều kiện về thành lập Quỹ theo quy định của Nhà nước đã hoàn thành.

          Ngày 26/4/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 1080/QĐ-CTUBND về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Tôn chỉ, mục đích của Quỹ:

1. Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hoà là tổ chức xã hội, hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích khuyến học, khuyến tài, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

2. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của sáng lập viên; tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, để thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài đến các đối tượng chính là học sinh, sinh viên trong tỉnh.

Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động, địa vị pháp lý và trụ sở của Quỹ

1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:

a) Không vì mục đích lợi nhuận.

b) Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ.

c) Theo Điều lệ của Quỹ được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

2. Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Khánh Hòa.

3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

4. Trụ sở của Quỹ đặt tại trụ sở của Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa: Tầng 3 - số        1A – Phan Bội Châu – Nha Trang.

Chức năng của Quỹ :

- Sử dụng nguồn tài chính của Quỹ để trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; trao phần thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi suất sắc; trao phần thưởng cho giáo viên dạy giỏi tiêu biểu của tỉnh; hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và hỗ trợ hoạt động khuyến học của Hội Khuyến học tỉnh.

- Huy động nguồn tài chính cho Quỹ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước.

- Sử dụng nguồn tài chính của Quỹ nhằm thực hiện mục tiêu khuyến học, khuyến tài, góp phần hỗ trợ phát triển giáo dục.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ :

1.Hoạt động theo đúng Điều lệ Quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Khai thác, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tiền huy động vào Quỹ.

2.Trong quá trình hoạt động, hoạt động tài chính của Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tài chính; chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, của tổ chức, cá nhân tài trợ và của cộng đồng theo quy định của Pháp luật.

3.Tổ chức tuyên truyền, vận động quyên góp, vận động tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận tiền tài trợ do các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tài trợ theo đúng tôn chỉ mục đích của Quỹ và theo quy định của Pháp luật.

4.Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ :

-         Hội đồng quản lý Quỹ.

-         Ban kiểm soát Quỹ.

-         Giám đốc, phó giám đốc Quỹ.

-         Văn phòng Quỹ.

-         Các thành viên Quỹ bao gồm: Các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ từ 50.000.000đ trở lên.

Hội đồng quản lý Quỹ gồm :

   - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ;

   - Chủ tịch danh dự Hội đồng quản lý Quỹ (do Hội đồng quản lý Quỹ suy tôn);

   - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Quỹ;

   - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ;

   - Các Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Hội đồng quản lý Quỹ hiện nay :

         Ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

         Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản lý Quỹ.

Ông Phạm Văn Chi, nguyên Phó Bí thư Tỉnh Ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ.

Bà Bùi Thị Hồng Tiến,  Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Uỷ viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Ông Lê Tuấn Tứ , Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh - Uỷ viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh - Uỷ viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh - Uỷ viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Ban Kiểm soát Quỹ: có 3 thành viên:

       Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh, ủy viên Hội đồng  quản lý Quỹ - Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ .

       Bà Lương Thị Lệ Hằng -  nguyên Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính tỉnh – Phó Trưởng Ban Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ .

      Bà Phan Thị Ngọc Khánh, cán bộ Văn phòng Quỹ - ủy viên.

Ban Giám đốc:

      Bà Bùi Thị Hồng Tiến, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính Trị tỉnh Khánh Hòa – Giám đốc Quỹ.

      Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ  tỉnh Khánh Hòa – Phó Giám đốc Quỹ.

Văn phòng Quỹ: 1 kế toán, 1 thủ quỹ, 2 cán bộ văn phòng, tổng hợp công tác trao học bổng, phần thưởng.

Thành viên Quỹ: theo Điều 7 của Điều lệ Quỹ, các Thành viên Quỹ bao gồm các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ từ 50.000.000đ trở lên. Đến cuối năm 2015 Quỹ có 44 Thành viên.

Đối tượng nhận hỗ trợ của Quỹ

1. Học sinh, sinh viên nghèo mồ côi cha mẹ, cha mẹ bị bệnh tật, hiếu học.

2. Sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc; học sinh được giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế, học sinh được giải thưởng cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh.

3. Học sinh đỗ thủ khoa các trường Đại học và Cao đẳng.

4. Thầy cô giáo dạy giỏi tiêu biểu của tỉnh.

5. Thầy cô giáo hoàn cảnh rất khó khăn vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Hỗ trợ Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

        Trong quá trình làm việc, Quỹ tổ chức thực hiện theo Điều lệ Quỹ, theo quy định của pháp luật và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ nhằm thực hiện mục đích của Quỹ.

         Để bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tổng mức chi hàng năm của Quỹ không vượt quá tổng mức tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng từ tiền các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ và tiền ủy nhiệm chi của các tổ chức, cá nhân.

          Từ tháng 4/2012 đến cuối tháng 12 năm 2015, Quỹ đã được 155 Doanh  nghiệp, cơ quan, đơn vị và cá nhân quan tâm ủng hộ. Quỹ  đã trao 3141 suất học bổng tới học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc tiêu biểu, thưởng các thầy cô giáo có học sinh đạt giải cao kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, thưởng các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ; số tiền đã chi hoạt động khuyến học, khuyến tài là 4.392.000.000đ.

          Vốn bảo toàn của Quỹ đến cuối năm 2015 là 12.026.000.000đ

Hội đồng quản lý Quỹ trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã quan tâm ủng hộ Quỹ Khuyến hoc, khuyến tài Khánh Hòa. Hiện nay trong tỉnh vẫn còn nhiều học sinh, sinh viên nghèo, mồ côi cha mẹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Khánh Hòa rất mong các đơn vị, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ giúp Quỹ tăng nguồn vốn ổn định để mỗi năm Quỹ trao được nhiều hơn học bổng tới học sinh, sinh viên nghèo và thưởng các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhằm động viên các cháu vượt mọi khó khăn, vươn tới các đỉnh cao mới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước trong tương lai./.

Một số hình ảnh về Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Khánh Hòa:

Hội đồng quản lý Quỹ

Tặng hoa cho các nhà tài trợ

TS.Bùi Thị Hồng Tiến

                                                                   Giám đốc Quỹ KHKT Khánh Hòa

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)