HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Góp sức nâng cao hiệu quả khuyến học

Thời gian qua, Hội Khuyến học huyện Vạn Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện.


Bà Lương Thị Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vạn Ninh cho biết, năm 2022, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ với các hoạt động như: Phát triển tổ chức hội; xây dựng các mô hình học tập; huy động nguồn lực khuyến học, khuyến tài… Theo đó, hiện nay, toàn huyện có 97 hội, ban khuyến học trực thuộc; trong năm đã kết nạp 12.910 hội viên mới. Các cấp hội đã huy động nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài được hơn 1,6 tỷ đồng. Mới đây, từ nguồn Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Quỹ Khuyến học - Khuyến tài tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức trao học bổng cho 80 học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền 185 triệu đồng.

 

<p style="text-align: justify;">Hội Khuyến học huyện Vạn Ninh trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.</p>

Hội Khuyến học huyện Vạn Ninh trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.


Bên cạnh đó, huyện đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng mô hình xã hội học tập với hơn 16.600 gia đình được công nhận gia đình học tập; 22 dòng họ được công nhận dòng họ học tập; 57 khu dân cư được công nhận cộng đồng học tập; 13/13 xã, thị trấn được công nhận cộng đồng học tập cấp xã. Có được kết quả này là sự nỗ lực của các cấp hội trên địa bàn huyện; sự hưởng ứng, phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các địa phương, ngành, đoàn thể trong hoạt động khuyến học, khuyến tài.


Ông Lường Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vạn Ninh cho biết, thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các cấp hội cựu chiến binh quan tâm. Nội dung khuyến học, khuyến tài đã được đưa vào chương trình công tác hàng năm của các cấp hội và là chỉ tiêu đánh giá thi đua cuối năm. Năm 2022, các tổ chức hội từ huyện đến cơ sở đã trao tặng hơn 720 suất quà cho học sinh là con em hội viên với số tiền gần 85 triệu đồng để động viên các em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập.


Cùng với đó, 13/13 trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức các lớp phổ biến giáo dục pháp luật; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật với hơn 3.500 người tham gia. Đồng thời, chủ động triển khai hiệu quả các chương trình về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” và chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”.


Bà Lương Thị Hải cho biết, năm 2023, Hội Khuyến học huyện Vạn Ninh sẽ tập trung xây dựng tổ chức hội và hội viên với mục tiêu đưa tỷ lệ hội viên đạt 30% dân số, 100% trường học vận động phụ huynh là hội viên của hội; đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị. Đồng thời, tập trung xây dựng nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập và đặc biệt là chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Hội Khuyến học huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028…

 

Ông Trần Quang Mẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh: Năm 2022, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Vạn Ninh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội Khuyến học huyện Vạn Ninh được Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua; 1 tập thể và 1 cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen; 9 tập thể, 1 cá nhân được Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022.

Theo nguồn tin Báo Khánh Hòa

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)