HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Gương điển hình Dòng họ học tập Dòng họ Đỗ - KV Khánh Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 281

 XÂY DỰNG “DÒNG HỌ HỌC TẬP”

Của Ban Khuyến học họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hòa

               

      Sơ lược đặc điểm, tình hình

         Ban khuyến học họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hòa được thành lập năm 2002. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng dòng họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hòa và chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa. Ban luôn quan tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập theo các tiêu chí của TW Hội Khuyến học Việt Nam và Đề án 281 Do Hội Khuyến học tỉnh Khánh hòa tập huấn, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện trong các năm qua.

I.                  Thành tích đạt được trong các năm từ 2015 đến 2020 của Dòng họ:

1.     Công tác khuyến học:

     Dòng họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hòa đã xây dựng được phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập và xã hội học tập đều khắp trong dòng họ, thường xuyên, liên tục, năm sau cao hơn năm trước mà nòng cốt là Ban Khuyến học của dòng họ Đỗ. Các thành viên của các Ban liên lạc dòng họ, các trưởng chi, trưởng họ Đỗ, từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố đều là các thành viên của ban Khuyến học.

    Ban Khuyến học họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hòa hàng năm tổ chức phổ biến các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đên năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tài liệu hướng dẫn, tiêu chí của Hội Khuyến học tỉnh.

    Triển khai kế hoạch hoạt động khuyến học của dòng họ, Bình chọn danh sách các giá đình học tập, dòng họ học tập về Ban để xem xét công nhận. Các ban khuyến học của dòng họ, chi họ đều có quỹ khuyến học để phát thưởng cho các con em gia đình có thành tích học tập đạt từ học sinh tiên tiến trở lên, đặc biết là các con cháu của dòng họ Độ thi đậu thủ khoa vào các trường Đại học, cao đẳng, các cuộc thi học sinh giỏi, của  tỉnh  thi tin học.. từ cấp tỉnh trở lên đều được Ban Khuyến học họ Đỗ khen thưởng.

     Các ban Khuyến học của Ban liên lạc các dòng họ, chi họ các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực huy động các gia đình, các dòng họ, chi họ đóng góp vào quỹ  khuyến học của mình. Mỗi năm vận động quỹ Khuyến học gần 10 triệu đồng.

2.     Xây dựng đời sống văn hóa họ tộc: Ngoài các tiêu chí do Hội Khuyến học tỉnh

quy định. Dòng họ Đỗ còn đưa ra tiêu chí: Các gia đình học tập, dòng họ học tập không có con em vướng vào các tệ nạn xã hội, xì ke, ma túy, trộm cắp, đánh chửi nhau. Không có con em bỏ học Gia đình phải đạt Gia đình văn hóa.

Dòng họ tự đánh giá đạt “Dòng họ học tập” với số điểm là: 95 điểm

     3.Các hoạt động khác:

Ban Khuyến học họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hòa còn giao cho các thành viên

Của Ban Khuyến học xuống tận các gia đình có con em học sinh nghèo vượt khó

vươn lên, phát hiện và kịp thời động viên, tài trợ lấy kinh phí từ quỹ khuyến học để giúp cho các cháu học sinh yên tâm đến trường học tập.

Ban Khuyến học khu vực hòn khói, Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa.còn dùng quỹ khuyến học cho các cháu thi đỗ đại học vay tiền để nhập học đại học, khi sinh viên ra trường phải hoàn lại kinh phí cho quỹ khuyến học để tiếp ục cho các cháu sinh viên tiếp theo vay nhập học.

II.               Các thành tích Dòng họ đã được khen thưởng các cấp:

        Do sự nỗ lực cố gắng hoạt động tích cực của các thành viên Ban Khuyến học họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hòa đã được TW Hội Khuyến học Việt Nam tặng 03 bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học trong dịp tổng kết 5 năm của Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa (năm 2015) và hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 281 của TTCP (năm 2018), 05 năm phong trào thi đua khuyến học và xây dựng mô hình học tập (năm 2020).

        Ban Khuyến học họ Đỗ thành phố Nha trang được Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen về thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

       Các ban khuyến học dòng họ, chi họ Đỗ ở các huyện như họ Đỗ ở Hòn Khói Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa. Ban Khuyến học họ Đỗ ở Suối Hiệp Diên Khánh  đều được Chi Hội Khuyến học Huyện, UBND huyện, thị xã tặng giáy khen về thành tích khuyến học của dòng họ.

          Năm năm qua Ban Khuyến học Dòng họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hòa đều được UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định công nhận “Dòng họ học tập” hàng năm./.                                                  

                                                                                    

                                                                           TM. BAN KHUYẾN HỌC

                                                            DÒNG HỌ ĐỖ VIỆT NAM KHU VỰC KH 

                                                                                                                                                                            TS. Đỗ Phi Phong

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)