HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC NĂM 2020

Hội cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa là đơn vị dẫn đầu về phong trào trong khối các cơ quan và tổ chức Hội. Nhiều năm liền Ban Khuyến học của Hội cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa đã phát động phong trào học tập cho học sinh tự học, phát huy năng lực để phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều tấm gương cựu chiến binh sản xuất giỏi, xây dựng và bảo vệ tổ quốc với 17.000 hội viên, 905 chi hội ở tận thôn, tổ dân phố hằng năm đều thực hiện chương trình khuyến học, khuyến tài trao học bổng. Khen thưởng cho con em cán bộ, hội viên cựu chiến binh năm học 2019 - 2020 các cấp Hội cựu chiến binh trong tỉnh trao 280 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tổng kinh phí 560 triệu đồng; ngoài ra các chi hội đều có quà tặng, khen thưởng cho con em, học sinh tại các chi hội.

TRẦN THỊ THANH MAI

PCT HỘI KHUYẾN HỌC

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)