HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hội Khuyến học huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua 2024 và phát động phong trào Cả nước xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030

Chiều ngày 29/02/2024, tại Hội trường Mặt trận – Đoàn thể huyện Cam Lâm, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức Hội nghị Ký kết Giao ước thi đua năm 2024 và phát động phong trào “Cả nước xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số” do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát động ngày 29/9/2023.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện, lãnh đạo Hội Khuyến học các xã, thị trấn, Hội Khuyến học các trường học trực thuộc.

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cam Lâm triển khai và phát động Phong trào thi đua yêu nước – khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024

Tại Hội nghị, Hội Khuyến học huyện đã triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào “Cả nước xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do thủ tướng Chính phủ phát động và Phát động phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số” do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát động ngày 29/9/2023; triển khai nội dung ký kết, Ký kết Giao ước thi đua năm 2024 giữa Hội Khuyến học huyện với 30 cơ sở: Hội Khuyến học 14 xã, thị trấn, 16 Hội Khuyến học các trường học trực thuộc Hội Khuyến học huyện.

Lãnh đạo Hội Khuyến học các trường học và Hội Khuyến học các xã, thị trấn đã tham gia thảo luận nội dung Kế hoạch và hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch Hội Khuyến học huyện nhằm thực hiện các phong trào thi đua năm 2024 được đảm bảo hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập’, “Đơn vị học tập” và nhất là mô hình “Công dân học tập” là mô hình mới thực hiện trong giai đoạn 2021 -2030 theo Quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng xã hội học tập.

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua 2024

Hội Khuyến học các cấp huyện Cam Lâm một lòng đoàn kết thống nhất cùng nhau đưa Phong trào “Cả nước xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số” do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát động ngày 29/9/2023 đạt hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng huyện Cam Lâm năm 2024./.

Nguyễn Thị Bội Hoàn

Chủ tịch HKH huyện Cam Lâm

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)