HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN KHÁNH VĨNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO HƠN 60 CÁN BỘ HỘI Ở CÁC XÃ, THỊ TRẤN, CÁN BỘ HỘI TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC VÀ CÁC BAN, NGÀNH ĐOÀN THỂ CẤP HUYỆN

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Tỉnh hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp Hội tích cực đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cho bán bộ hội cơ sở.

Mở đầu cho hoạt động này, ngày 10/01/2019 Hội Khuyến học huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức tập huấn cho hơn 60 cán bộ Hội ở các xã, thị trấn; cán bộ Hội trong các trường học và các Ban, ngành đoàn thể cấp huyện. Lớp tập huấn đã được quán triệt kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tham mưu, phối hợp, tuyên truyền vận động và giám sát kiểm tra việc thực hiện xây dựng, công nhận đánh giá danh hiệu các mô hình học tập "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và "Cộng đồng học tập cấp xã" theo Thông tư 44/TT-BGDĐT.

Thanh Mai

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)