HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ NHA TRANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 07/12/2018 vừa qua, Hội Khuyến học Tp. Nha Trang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, Nhiệm kỳ 2018-2023 để tổng kết, đánh giá hoạt động của BCH nhiệm kỳ II (2012-2017) và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ III.

Báo cáo kiểm điểm của BCH, báo cáo tài chính công khai và bầu BCH mới Nhiệm kỳ III. Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Việt Dân - Ủy viên BCH TW Hội Khuyến học VN, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo UBND TP Nha Trang, các ban, ngành, đoàn thể và 113 Cán bộ, hội viên của Hội. Đại hội đã bầu BCH mới gồm 25 vị, Ban Thường vụ 07 vị, Ban Kiểm tra 03 vị. Hội được HKH tỉnh tặng bức Trướng với nội dung: "Hội khuyến học TP Nha Trang, Khuyến học, khuyến tài, xây dựng TP Nha Trang và góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành một xã hội học tập", tỉnh Hội cũng tặng GK cho ông Nguyễn Sỹ Khánh - PCT UBND TP Nha Trang, Chủ tịch HKH Nha Trang.


UBND và Hội Khuyến học TP Nha Trang đã tặng GK cho 17 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn (2012-2018).

Đỗ Thanh Phúc

CVP Hội Khuyến học tỉnh KH

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)