HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty Viettel trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2021

Trong tháng 11/2021, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Hội Khuyến học các huyện và đơn vị tài trợ Viettel Khánh Hòa - CN tập đoàn viễn thông quân đội để trao 270 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho 270 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 27 xã, phường thuộc 5 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa.
 

1. Một vài hình ảnh từ Hội Khuyến học huyện Cam Lâm:

2. Một vài hình ảnh từ Hội Khuyến học huyện Khánh Sơn:

3. Một vài hình ảnh từ Hội Khuyến học huyện Khánh Vĩnh:

4. Một vài hình ảnh từ Hội Khuyến học thị xã Ninh Hòa:

5. Một vài hình ảnh từ Hội Khuyến học huyện Vạn Ninh:

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)