HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2030

Sáng ngày 12/04, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với các đơn vị gồm: Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2030.

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa ký kết phối hợp với các đơn vị

 

Tại hội nghị các bên đã thảo luận, trao đổi, đề xuất một số nội dung liên quan chương trình phối hợp như đẩy mạnh tuyên truyền phong trào khuyến học, khuyến tài, củng cố phát triển tổ chức khuyến học trên địa bàn tỉnh. Sau phần thảo luận, các đơn vị đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp, trong đó tập trung vào nội dung xây dựng các mô hình học tập: Công dân học tập, Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, Cộng đồng học tập, đặc biệt chú trọng là mô hình Công dân học tập trong cơ quan, đơn vị, trường học, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, khuyến khích toàn dân học tập suốt đời, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh nhà đạt kết quả tốt nhất./.

Minh Trang

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)