HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN về tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030

Từ ngày 8/5 đến ngày 14/5/2024, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 4 lớp tập huấn về việc triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN của TW Hội Khuyến học Việt Nam và hướng dẫn sử dụng những tính năng mới cập nhật trên hệ thống công cụ phần mềm đánh giá Công dân học tập cho Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố, Hội Khuyến học các xã, phường, thị trấn và Hội Khuyến học các trường THPT, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh. Tổng số học viên tham dự của 4 lớp là gần 200 người.

  Tiến sĩ Trần Quang Mẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các nội dung tại lớp tập huấn

                                                                   Các đại biểu tham dự lớp tập huấn năm 2024

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến những văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của TW Hội Khuyến học Việt Nam và của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập. Đặc biệt, học viên được cập nhật những nội dung mới theo Quyết định 324/QĐ-KHVN của TW Hội Khuyến học Việt Nam và cách quản lý, thực hành được bộ công cụ phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập. 

Sau lớp tập huấn, Hội Khuyến học các cấp huyện, các xã, phường, thị trấn và các cơ sở giáo dục đào tạo sẽ triển khai đến công dân ở các cơ sở. Qua đó, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa hy vọng công tác khuyến học - khuyến tài của tỉnh Khánh Hòa sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhật Linh

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)