HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2018

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/04/2007 của Bộ Chính trị Khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng Xã hội học tập"; Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và thực hiện chỉ đạo của TW Hội Khuyến học VN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa;

Sáng ngày 25/12/2018 vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự Hội Nghị có đại diện lãnh đạo của HĐND tỉnh Khánh Hòa, Đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, Đại diện Ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện, thị.

Trong năm 2018, Hệ thống tổ chức của Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã đạt 9/9 Hội Khuyến học cấp huyện, 140/140 Hội Khuyến học cấp xã, 997/997 thôn, tổ dân phố có Chi hội Khuyến học, 294 Ban Khuyến học dòng họ (trong đó có 2 Ban Khuyến học dòng họ cấp tỉnh; 128 Ban Khuyến học dòng họ cấp huyện), 497/590 Ban Khuyến học trong các trường học (trong đó có 5/10 trường cao đẳng, đại học), 339 Ban Khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang (trong đó cấp tỉnh có 95 Ban). Số hội viên Hội Khuyến học 200.705 người, tăng hơn năm trước 1.805 người.

Hội Khuyến học tỉnh cũng đã phối hợp với Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh vận động được: 2.572.200.000 đồng. Đã cấp 1.221 suất học bổng và phần thưởng trị giá: 1.557.200.000 đồng.

Cũng trong hội nghị lần này, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân, bao gồm: 7 cá nhân nhận được kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học năm 2018 của TW Hội Khuyến học VN, 10 tập thể và 10 cá nhân nhận được bằng khen TW Hội Khuyến học VN năm 2018, 55 tập thể và 34 cá nhân nhận được giấy khen của Tỉnh Hội năm 2018.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và từ đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn cho phong trào khuyến học, khuyến tài trong cả nước./.

Nhật Linh

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)