HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023

Sáng ngày 25/12/2023, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hoà hiện có hơn 242.000 hội viên, tăng 18.473 hội viên so với năm 2022. Thời gian qua, Hội đã giữ vững được những thành quả về xây dựng các mô hình học tập, tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh sớm hoàn thành các văn bản chỉ đạo triển khai phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030.

ông Trần Quang Mẫn - Chủ tịch HKH tỉnh Khánh Hoà báo cáo tóm tắt những công tác Hội trong năm 2023

ông Trần Quang Mẫn - Chủ tịch HKH tỉnh trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho HKH huyện Cam Lâm và Diên Khánh

Năm 2023, Hội tập trung kiện toàn, phát triển tổ chức Hội, triển khai tốt các chương trình phối hợp với 8 đơn vị cấp tỉnh, huy động nguồn lực xã hội cho khuyến học, khuyến tài, đổi mới hình thức tuyên truyền. Tổ chức Hội nghị kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội, dịp này TW Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học huyện Cam Lâm và huyện Diên Khánh và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho 06 cá nhân, Bằng khen cho 13 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh năm 2023. Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 77 tập thể và 30 cá nhân.

ông Trần Quang Mẫn - Chủ tịch HKH tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Theo Đài PTTH Khánh Hoà

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)