HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội Thảo giải pháp nâng cao vai trò hoạt động hội khuyến học cơ sở năm 2016

Ngày 5/10 vừa qua, Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi Hội Thảo bàn về giải pháp nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến học cơ sở. Tại buổi Hội Thảo lần này, có sự hiện diện của các đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc VN tỉnh, Ban dân vận tỉnh ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở nội vụ và các đại diện, lãnh đạo của các Hội Khuyến học cơ sở, các huyện trong tỉnh. Chủ trì hội thảo là ông Nguyễn Việt Dân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa.

Trong buổi Hội Thảo, các đơn vị đã trình bày các báo cáo tham luận của mình, đề xuất các mục tiêu, giải pháp nhằm củng cố, tiếp tục xây dựng và phát triển Hội Khuyến học các cấp. Lên kế hoạch xây dựng các chương trình dạy và học thêm cho người dân tại các Trung tâm học tập cộng đồng, từ đó phát huy và đẩy mạnh các hoạt động khuyến học.

Nhật Linh

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)