HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HOÀ TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI BỘ CÔNG CỤ PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CÔNG DÂN HỌC TẬP CHO CÁN BỘ HỘI KHUYẾN HỌC CẤP XÃ, HUYỆN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trong 3 ngày 23/3, 24/3 và 28/3, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai bộ công cụ phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021 – 2030 cho 248 cán bộ Hội cấp xã, huyện và đơn vị trực thuộc trong toàn tỉnh.

Ông Trần Quang Mẫn – Chủ tịch HKH tỉnh Khánh Hoà đang trình bày nội dung tập huấn đến các học viên

Trong hội nghị tập huấn, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã phổ biến đến các học viên các nội dung liên quan đến 2 chương trình xây dựng xã hội học tập theo Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là triển khai Quyết định 242/QĐ-KHVN; Quyết định 244/QĐ-KHVN của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Đồng thời nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời và xây dựng mô hình công dân học tập. Hội Khuyến học tỉnh đã hướng dẫn cho các học viên sử dụng bộ công cụ phần mềm, góp phần trang bị kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp, phát huy vai trò của hội khuyến học ở địa phương, cơ sở từ đó nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh Khánh Hoà thời gian đến.

Học viên đang thực hành Bộ công cụ phần mềm

Nhật Linh

 

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)