HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA VÀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ KHÁNH HÒA TỔ CHỨC KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Thực hiện Chương trình phối hợp số 168/CTPH-LMHTXVN-HKHVN ngày 11/03/2019  về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế giai đoạn 2019 – 2025;

Căn cứ Quyết định 89/QĐ-TTg và Đề án thành phần 281 trong Quyết định về nhiệm vụ triển khai chương trình xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 2092/QĐ-UBND; Quyết định số 1159/QĐ-UBND; Quyết định số 1160/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 281 và Bộ Tiêu chí xét công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 17/5/2019, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa và Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp tại cơ quan Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi lễ ký kết, có lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị.

Thông qua buổi ký kết này, cũng nhằm tăng cường sự phối hợp giữa 2 đơn vị trong việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài cho cán bộ, thành viên và người lao động trong các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX tại các địa phương, cơ sở trong toàn tỉnh.

Buổi ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp !

Nhật Linh

Hội Khuyến học Khánh Hòa

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)