HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA Với phong trào Khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập (Giai đoạn 2016 – 2021)

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA

Với phong trào Khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

(Giai đoạn 2016 – 2021)

 

Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT Khánh Hòa từ những ngày đầu mới thành lập và nhất là trong giai đoạn (2016-2021) Hội luôn được Liên hiệp Hội giúp đỡ trong hoạt động nên đã thực hiện được các mặt công tác như sau:

Thực hiện các Chỉ thị, Quyết định của Đảng, Nhà nước, của TW Hội Khuyến học Việt Nam và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước và các cơ quan chức năng đối với công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng  XHHT, đẩy mạnh phong trào xây dựng cả nước trở thành một XHHT, học thường xuyên, học suốt đời. Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hoà đã thành lập phủ kín 9/9 Huyện TX,TP, 139/139 Xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, 995/995 Thôn, tổ dân phố có Chi hội Khuyến học, 497/590 số các Trường học có Hội và Chi hội Khuyến học, 184 Ban Khuyến học trong các cơ quan, Doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang  (có 95 đợn vị trực thuộc tỉnh Hội); 133 Dòng họ Khuyến học. Hội đã vận động  xây dựng  được: 146.030 Gia đình học tập. Năn 2021 phát triển thêm được 3.004 Hội viên, đưa số Hội viên lên 207.547 hội viên. Đặc biệt qua triển khai việc thực hiện Quyết định 281 của Chính phủ từ năm 2016 – 2020 hầu hết cơ quan, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang đều đăng ký xây dựng“đơn vị học tập”. Nhiều năm qua, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã phối hợp với ngành GD&ĐT, các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền tới nhân dân những Chủ trương về xã hội hoá giáo dục của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền về đẩy mạnh hoạt động Khuyến học, khuyến tài, kiện toàn, củng cố các Trung tâm học tập cộng đồng, tuyên truyền ngày toàn dân đưa trẻ đến trường vận động trẻ en trong độ tuổi đến lớp, vận động học sinh vượt khó học tập không lưu ban bỏ học, thực hiện phổ cập THCS và THPT.

   Năm năm qua, Thường trực Hội đã in sao đóng thành tập các văn bản, tại liệu và kịp thời chuyển tải về cơ sở như: CT 11/CT-TW của Bộ chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, CT số 04/CT-TU của Tỉnh uỷ, CT sô 07/CT-UBND của UBND tỉnh Khánh Hoà về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, các Hướng dẫ và Chỉ đạo của TW Hội Khuyến học Việt Nam đối với công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nên đã đạt kết quả sau đây:

* Hội đã hoàn thành xuất sắc giai đoạn một  Quyết định 281 của Chính phủ về học tập suốt đời, xây dựng các mô hình: “Gia đình học tập”; “Dòng họ học tập”; “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.  Tính đến cuối năm 2020  đã có 142 Gia đình được công nhận đạt: “Gia đình học tập”, 130 Dòng họ được công nhận: “Dòng họ học tập”, 642 Thôn, tổ dân phố được công nhận: “Cộng đồng học tập” và 625 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang được công nhận: “Đơn vị học tập”. Qua 5 năm triển khai thực hiện các mô hình học tập nói trên đạt kết quả xuất sắc được TW Hội Khuyến học Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao và khen thưởng.

 

* Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Hội đã mở 6 lớp tập huấn và 4 Hội thảo để quán triệt Quyết định 281 của Chính phủ và Kế hoạch 2092/QĐ-UBND, ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án cho trên 400 đại biểu đại diện cho các cơ quan Đảng, Chính quyền, ban ngành, đoàn thể, HKH, Phòng GD&ĐT các huyện, TX,TP và các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc về xây dựng các mô hình XHHT. Đặc biệt qua các lớp tập huấn trên, có trên 80% các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã triển khai ngay việc thành lập Ban Khuyến học.

Với chức năng được Đảng và Nhà nước giao cho Hội là: Tư vấn, phản biện đối với công tác GD&ĐT, xây dựng XHHT. Làm nòng cốt trong việc triển khai thực hiện Đề án 281 của Chính phủ về xây dựng các mô hình xã hội học tập…đây là một nhiệm vụ hết sức vinh dự và cũng rất nặng nề, Hội khuyến học các cấp đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào việc thực hiện chính sách xã hội hóa GD&ĐT trong tỉnh về xây dựng, củng cố hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng, hoạt động bền vững nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp người lao động cần gì học nấy vận dụng vào thực tiễn lao động và đời sống. Hằng năm Hội Khuyến học các cấp đã tích cực vận động các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài để có kinh phí trao học bổng, làm phần thưởng  cho học sinh nghèo, hiếu học, Thầy, cô giáo dạy giỏi, hỗ trợ nhà trường mua sắm trang thiết bị dạy và học... được trên 3,5 tỷ đồng. Tổng số tiền đã vận động được trong 5 năm qua là trên: 22,5 tỷ đồng và đã trao được: 1.750 suất ,mỗi suất trị giá từ 500.000đ ngàn đến 3.000.000đ, (Ba triệu đồng). Trao trên  2.500 phần thưởng, mỗi phần trị giá từ 200.000đ đến 1.000.000đ cho HS cấp I, II và tử 1.000.000đ đến 3.000.000đ cho HS cấp III đạt giải HS giỏi cấp Quốc gia và giải tỉnh, thưởng các Thầy cô dạy giỏi và hỗ trợ Thầy, cô...mỗi năm học từ 20 đến 50 triệu đồng và hiện bảo tồn Quỹ tại ngân hàng trên 20 tỷ đồng.

  “Học, học nữa, học mãi, học thường xuyên, học suốt đời” Với vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tích cực cùng tòan Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Khánh Hòa quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng, Nhà nược về Khuyến học, khuyến tài và xây dựng cả tỉnh thành “Một xã hội học tập”.

 

                                                                                      Đỗ Thanh Phúc

                                                                                   Văn phòng Hội Khuyến học Khánh Hòa

                                                                                                     

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)