HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa: Tăng cường phối hợp xây dựng xã hội học tập

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp triển khai hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Qua đó nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp hội, đoàn thể, góp phần xây dựng phong trào học tập từ cơ sở.

Hiệu quả từ sự phối hợp

Trong giai đoạn 2015-2020, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với 7 đơn vị gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Liên minh hợp tác xã, Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều hoạt động đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo và Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đã xây dựng chuyên mục “Xã hội học tập” phát sóng định kỳ hàng tháng. Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ và các tổ chức đoàn thể đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày thành lập đoàn, hội, các chương trình chung tay vì học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng quỹ khuyến học trong các tổ chức công đoàn, từ đó trao hàng trăm suất học bổng và phần thưởng với kinh phí hàng tỷ đồng cho học sinh, sinh viên, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa. Thông qua các chương trình “Cùng em đến trường”, “Vượt khó học giỏi”, “Vì ngày mai lập nghiệp”, “Mẹ đỡ đầu”, “Tuổi cao gương sáng” của các hội, đoàn thể, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh từng bước được duy trì và phát triển.

Theo ông Trần Quang Mẫn – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các cấp hội và các đơn vị thông qua chương trình phối hợp được triển khai đồng bộ xuống cơ sở. Các trường học, địa phương, dòng họ, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang... đã tích cực đẩy mạnh phát triển tổ chức hội và hội viên, xây dựng các mô hình học tập đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đến nay, tỷ lệ “Gia đình học tập” trên địa bàn tỉnh đạt 81,4% (chỉ tiêu 80%), “Dòng họ học tập” đạt 71,3% (chỉ tiêu 60%), “Cộng đồng học tập” đạt 92,7% (chỉ tiêu 70%), “Đơn vị học tập” đạt 87% (chỉ tiêu 70%). Đặc biệt, các đơn vị ký kết chương trình phối hợp đã tích cực đẩy mạnh học tập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xây dựng đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” hằng năm, góp phần đưa hoạt động khuyến học đi vào thực tiễn.

Triển khai các hoạt động trọng tâm, thiết thực

Ngày 11-10, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức ký kết với 8 đơn vị về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trọng tâm là chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị" và "Xây dựng mô hình công dân học tập" giai đoạn 2021-2030. Theo ông Trần Quang Mẫn, để nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn mới đạt hiệu quả, hội sẽ nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp, thúc đẩy các tổ chức, lực lượng xã hội tập trung triển khai nhiệm vụ một cách thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và đi vào thực chất. Ngoài 7 đơn vị đã phối hợp trong giai đoạn trước, từ năm 2022, hội phối hợp với đơn vị mới là Hội Cựu giáo chức tỉnh. Đây là những người có khả năng hiến kế, đề xuất những giải pháp phù hợp đẩy mạnh phong trào học tập; tham gia tư vấn, giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới giáo dục đào tạo, công tác xây dựng xã hội học tập thông qua các mô hình học tập theo bộ tiêu chí mà UBND tỉnh, Trung ương Hội Khuyến học đã ban hành. Đặc biệt, cựu giáo chức còn là những người nêu gương sáng về tinh thần tích cực học tập thường xuyên, học tập suốt đời, là những “Công dân học tập” điển hình để thế hệ trẻ noi theo.

Ông Trần Đạo Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác xây dựng xã hội học tập đã được hội triển khai trong nhiều năm qua, từng bước lan rộng từ cấp tỉnh xuống cơ sở. Hiện nay, hội có 10 tổ chức hội cơ sở, gồm 7 hội cấp huyện, 2 trường học (Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Khánh Hòa) và Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, với tổng cộng 2.500 hội viên. Tuy hội không được nhà nước cấp kinh phí hoạt động, song các thầy cô giáo nghỉ hưu vẫn bằng công sức, tâm nguyện của mình tích cực động viên con cháu học hành, xây dựng dòng họ học tập, tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện “4 cùng” với ngành giáo dục (cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục, cùng bàn giải pháp đổi mới, cùng tổ chức một số hoạt động, cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu). Việc phối hợp giữa Hội Cựu Giáo chức và Hội Khuyến học tỉnh từ năm 2022 nhằm hỗ trợ cho các hoạt động được triển khai bài bản, hiệu quả hơn.

Ông Lê Đình Thuần – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian tới, sở sẽ phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành các chính sách phù hợp nhằm phát triển giáo dục thường xuyên, phục vụ việc học tập của người lớn, góp phần nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá thực trạng của các trung tâm học tập cộng đồng; nghiên cứu, đề xuất các mô hình trung tâm học tập cộng đồng phát triển bền vững, phù hợp trên địa bàn tỉnh để nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm; chỉ đạo các trường quan tâm thành lập tổ chức khuyến học, xây dựng trường đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” hằng năm. Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp thực hiện việc đánh giá, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2021 - 2025 theo tiêu chí mới; tham mưu đề xuất UBND tỉnh tổ chức đại hội biểu dương những điển hình trong phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập vào quý IV năm 2023.

     Lãnh đạo Hội Cựu Giáo chức, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Kim Dung - Báo Khánh Hòa

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)