HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hội Khuyến học tỉnh nhận cờ thi đua khối tại Hội Nghị tổng kết thi đua do UBND tỉnh phát động tổ chức

Sáng ngày 10/3/2017, tại Hội Trường Thành Ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã mở Hội Nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phát động thi đua, động viên, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của tỉnh Khánh Hòa.

Cũng trong buổi lễ, UBND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng thành tích các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

Tiếp nối sự thành công của buổi lễ này, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa vinh dự được đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc nhất Khối Thi đua các Tổ chức xã hội I Khánh Hòa năm 2016.

 

Thanh Phúc

(Chánh VP Hội Khuyến học tỉnh)

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)