HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hội khuyến học TP. Nha Trang tập huấn triển khai kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030

Sáng ngày 4/11/2022, Hội khuyến học thành phố Nha Trang đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2021 - 2030. 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được quán triệt và triển khai các nội dung, văn bản của Trung ương, Tỉnh, thành phố Nha Trang về thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030”, Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030”; phổ biến Bộ tiêu chí - hướng dẫn đánh giá công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”; minh chứng các mô hình học tập giai đoạn 2021 – 2030.

Theo Kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2021 – 2030, mục tiêu đến năm 2030, thành phố phấn đấu có 80% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “gia đình học tập”, 75% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “dòng họ học tập”, 75% cộng đồng (thôn, tổ dân phố và tương đương) được công nhận đạt danh hiệu “cộng đồng học tập”, 90% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận đạt danh hiệu “đơn vị học tập”.

Theo nguồn TTTĐT Nha Trang 

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)