HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hội Khuyến học Việt Nam kiểm tra, khảo sát việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49 và triển khai Quyết định 387, 677 của Thủ tướng Chính phủ tại Khánh Hòa

Ngày 14/6, Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, sở, ban, ngành liên quan về nội dung kiểm tra, khảo sát việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư và triển khai Quyết định 387, 677 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có Bà Phạm Thị Hòe – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra; Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam; Ông Trần Quang Mẫn - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục & Đào tạo, Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

Bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Nội dung kiểm tra, khảo sát về: Việc tham mưu triển khai Kết luận số 49 của Ban Bí thư; việc thực hiện Quyết định 387 ngày 25-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Quyết định 677 ngày 3-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”. Bên cạnh đó, đoàn công tác tiến hành thu thập thông tin bằng phiếu khảo sát về nhận thức của hội viên các cấp hội khuyến học trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên cơ sở các nhiệm vụ của hội được Đảng và Nhà nước giao. Qua đó, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ đề xuất, kiến nghị Đảng, Chính phủ những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ để tiếp tục triển khai nhiệm vụ khuyến học trong giai đoạn tới, góp phần đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đi vào cuộc sống.

Theo nguồn tin Báo Khánh Hòa

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)