HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HỘI KHUYẾN HỌC XÃ DIÊN TOÀN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

         Nhằm bảo đảm kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Khuyến học huyện Diên Khánh lần thứ III nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2018, sáng ngày 30 tháng 3 năm 2018 tại hội trường UBND xã, Hội Khuyến học xã Diên Toàn mở màn tổ chức Đại hội Hội Khuyến học cấp xã lần III nhiệm kỳ 2018 - 2023.

          Về tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban thường trực Hội Khuyến học huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Khuyến học xã và 60 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1 000 hội viên hội khuyến học xã.

          Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội Khuyến  học xã Diên Toàn đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Đơn vị luôn xếp loại tốt về mô hình học tập cộng đồng cấp xã và được Hội Khuyến học khen 4 năm liền ( 2013, 2014, 2015, 2016 về hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

          Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới có 17 đồng chí, ông Trịnh Định Khôi được Đại hội tín nhiệm bầu lại chức danh chủ tịch Hội Khuyến học xã nhiệm kỳ 2018 - 2023.

          Nhân Đại hội, UBND xã cũng đã có quyết định khen thưởng cho 02 gia đình học tập tiêu biểu, 01 dòng họ học tập tiêu biểu; 03 cộng đồng học tập tiêu biểu, 01 đơn vị học tập tiêu biểu và 07 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Nguyễn Thắng Thâu

Thường trực HKH huyện Diên Khánh

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)