HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HỘI KHUYẾN HỌC XÃ DIÊN XUÂN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI KHUYỀN HỌC XÃ LẦN III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

          Nhằm bảo đảm kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Khuyến học huyện Diên Khánh lần thứ III nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức vào giữa tháng 6 năm 2018, sáng ngày 11 tháng 5 năm 2018 tại hội trường UBND xã, Hội Khuyến học xã Diên Xuân tổ chức Đại hội Hội Khuyến học cấp xã lần III nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là Hội Khuyến học thứ 16/19 Hội Khuyến học  xã, thị trấn tổ chức Đại hội.

          Về tham dự Đại hội có đại biểu Ban thường vụ Hội Khuyến học huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các thành viên trong Ban chấp hành Hội Khuyến học xã và 50 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 850 hội viên hội khuyến học xã.

          Mặc dù địa phương còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể hữu quan, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội Khuyến  học xã Diên Xuân đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Đơn vị luôn xếp loại tốt về mô hình học tập cộng đồng cấp xã giai đoàn 2014 – 2017 và được Hội Khuyến học tỉnh, huyện khen về hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

          Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới có 15 thành viên, ông Ngô Đăng Khoa – Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã được Đại hội tín nhiệm bầu lại chức danh chủ tịch Hội Khuyến học xã nhiệm kỳ 2018 - 2023.

          Nhân Đại hội, UBND xã cũng đã có quyết định khen thưởng cho 02 tập thể và 02 cá nhân có nhiều nỗ lực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xạy dựng xã hội học tập.

Nguyễn Thắng Thâu

Văn phòng HKH huyện

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)