HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG KHỐI CÁC SỞ GÍÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016

Sáng 11/6 tại Nha Trang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị công tác văn phòng Khối các Sở Giáo dục và đào tạo năm 2016. Gần 200 đại biểu của Sở Giáo dục và Đào tạo 63 tỉnh, thành trên toàn quốc đã về dự. Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Mạnh Hùng chỉ đạo hội nghị.

ẢnhTrọng Thủy

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng kết công tác văn phòng ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 và đề ra phương hướng công tác văn phòng thời gian tới. Đồng thời, cập nhật những điểm mới về công tác truyền thông và xử lý thông tin; Ứng dụng công nghệ trong xử lý văn bản điện tử và tổng hợp thống kê xây dựng báo cáo. Cũng tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Nghị định số 27/2015 của Chính phủ và Thông tư số 35/2015 của Bộ về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;  Phương hướng công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017; Thảo luận về dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về nhân rộng điển hình tiên tiến; chuẩn bị cho hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2016 - 2017. 

Liên Minh

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)