HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRẠM THU PHÁT SÓNG DI ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Ngày 22/08/2018, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức khoa học công nghệ “Trạm thu-phát sóng di động (BTS) và sức khỏe con người”.

Hội nghị nhằm phổ biến kiến thức về trạm BTS cũng như ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người.

Vì vậy, thông qua hội nghị này, các ý kiến cho rằng Bộ Thông tin và Truyền thông cần ban hành nhiều thông tư hướng dẫn cụ thể về các hoạt động kiểm tra, quản lý và thẩm định các trạm thu phát sóng di động BTS và yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp nắm được tình hình tại khu vực người dân sinh sống có đặt trạm BTS, từ đó thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ trong việc phát triển hạ tầng mạng viễn thông nói chung và các trạm thu phát sóng di động nói riêng để nâng cao chất lượng viễn thông cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.

Cao Thị Thảo

Văn phòng HKH tỉnh Khánh Hòa

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)