HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XII

Sáng nay, 8h00 ngày mùng 01/06/2016, cán bộ Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh đã tham gia Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các cán bộ VP Hội được nghe ông Hồ Văn Mừng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Lê Xuân Thân Phó chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo toàn bộ các phần của Nghị quyết. Qua Hội nghị, cán bộ VP Hội Khuyến học tỉnh được nâng cao nhận thức về tình hình, thực trang hiện nay của đất nước và phương hướng phát triển về mọi mặt của đất nước trong 5 năm tới đồng thời cũng thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, nhằm đưa nước ta phát triển nhanh và vững chắc hơn trong tương lai.

Ảnh: Đồng chí Lê Xuân Thuân trình bày trước Hội Nghị

Ảnh: các cán bộ Hội Khuyến học tỉnh

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)