HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

Sáng nay, ngày 1/7/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Về dự lớp tập huấn, có ông Trần Quang Hưng thuộc đơn vị Cục An toàn thông tin của Bộ Thông tin truyền thông và ông Bùi Vũ Vĩnh, phó trưởng phòng - phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin truyền thông Khánh Hòa.

Ảnh: Nhật Linh

 

 

Trong buổi tập huấn này, nội dung chính đã nêu ra là giới thiệu về các hình thức nguy cơ, nguy hại đến hệ thống thông tin hiện nay và cách phòng chống, đồng thời cũng phổ biến thêm cho các cán bộ hiểu biết thêm về an ninh mạng, an toàn thông tin trong thời đại công nghệ số phát triển ngày nay.

Và với những nội dung mà lớp tập huấn đã chia sẻ trong hôm nay, cũng đã giúp ích phần nào cho các đơn vị có thêm hiểu biết để áp dụng tốt hơn vào hệ thống thông tin tại các đơn vị trong tỉnh, cũng như trong nước.

Nhật Linh

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)