HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HỘI TRÍ THỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018

Sáng ngày 28/4/2018, Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 tại Câu lạc bộ Hưu trí Khánh Hòa. Đến dự buổi hội nghị, có ông Phạm Văn Chi - Chủ tịch hội đồng quản lý quỹ, chủ tịch Hội trí thức tỉnh, ông Nguyễn Việt Dân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa cùng các đại diện của các Hội đoàn thể.

Năm 2017 là năm thứ 3 kể từ khi Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1028/QĐ-CTUBND ngày 24/4/2015 "Về việc cho phép đổi tên Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Khánh Hòa thành Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa và phê duyệt Điều lệ Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa". Thực hiện quy định của pháp luật về Hội và Điều lệ Hội, căn cứ vào tình hình thực tế phát triển Hội; BCH Hội trí thức tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động của Hội và đã thu được các kết quả lớn.

Trong suốt năm qua, Hội Trí thức có nhiều cố gắng đoàn kết củng cố tổ chức Hội, duy trì tốc độ phát triển hội viên, chủ động tham gia tư vấn phản biện xã hội, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ môi trường, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Hội Trí thức đã được Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Khánh Hòa công nhận Hội vững mạnh và được tặng Giấy khen.

Nhật Linh

VP Hội Khuyến học tỉnh KH

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)