HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

HƯỚNG DẪN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI VÀ TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

Kính gửi: Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố

Hội Khuyến học, Ban Khuyến học các đơn vị trực thuộc tỉnh Hội

Thực hiện Công văn số 198/CV-KHVN ngày 18/9/2020 của TW Hội Khuyến học Việt Nam về hướng dẫn kỷ niệm ngày thành lập Hội (02/10);

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánth Hòa tại Công văn số 10.019/UBND-KGVX ngày 23/9/2020 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (từ 01 - 07/10);

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đăng tải toàn bộ 02 văn bản trên đề nghị Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố; Hội, Ban Khuyến học các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức triển khai lồng ghép vào các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của đơn vị mình đạt kết quả tốt, đồng thời báo cáo về Hội Khuyến học tỉnh trước ngày 20/10/2020 để tỉnh Hội tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và TW Hội Khuyến học Việt Nam./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA

 

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Công văn 198 về.

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Công văn 10019 và phụ lục về.

 

 

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)