HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hướng dẫn làm báo cáo tổng kết hoạt động khuyến học năm 2021

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đăng tải Công văn số 100/HD-HKH về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác khuyến học năm 2021. Kèm theo biểu mẫu báo cáo, mẫu tự chấm điểm và đăng ký.

* Lưu ý: 

- Đối với các Trường học vui lòng tải biểu mẫu chấm điểm dành cho Đơn vị học tập số 01.

- Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang vui lòng tải biểu mẫu chấm điểm dành cho Đơn vị học tập số 02.

- Đối với các Dòng họ vui lòng tải biểu mẫu chấm điểm dành cho Dòng họ học tập.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0258 3561 722

hoặc email: khuyenhockh@gmail.com

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Công văn 100/HD-HKH về.

 

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Mẫu báo cáo.

Click vào nút Tải văn bản bên dưới để lấy Mẫu tự chấm điểm.

 

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)