HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM Mô hình Trung tâm HTCĐ-VHTT điểm tại 4 địa bàn Đô thị, nông thôn, miền núi và ven biển tỉnh Khánh Hòa

Trong 18 năm xây dựng và phát triển, 137 Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) trong tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động, giúp người dân ở cộng đồng cấp xã được học tập trên nhiều lĩnh vực. Song TTHTCĐ cũng còn nhiều mặt yếu và khó khăn tồn tại. Để khắc phục các mặt còn yếu, Trung tâm triển khai Khoa học và Công nghệ thuộc Hội Trí thức tỉnh được UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa giao triển khai thực hiện Đề tài khoa học “Nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm học tập cộng  đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện nhiệm vụ thứ 4 của Đề tài, được sự cho phép của UBND tỉnh, Ban thực hiện đề tài thuộc Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị triển khai thực nghiệm mô hình Trung tâm học tập cộng đồng – văn hóa thể thao( Trung tâm HTCĐ-VHTT) điểm, tại phường Vạn Thạnh – thành phố Nha Trang, xã Ninh Ích – thị xã Ninh Hòa, xã Diên Thọ - huyện Diên Khánh và xã Khánh Thành – huyện Khánh Vĩnh.

Yêu cầu khoa học cần đạt trong triển khai thực nghiệm mô hình Trung tâm THTCĐ - VHTT điểm là: xây dựng mô hình về bộ máy, tổ chức quản lý, huy động các nguồn lực, tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa thể thao, xây dựng quy chế hoạt động và công cụ đánh giá và xếp loại Trung tâm HTCĐ-VHTT.

Phương pháp thực hiện

-  Ban Thực hiện đề tài tiến hành thành lập Ban tổ chức thực nghiệm mô hình Trung tâm HTCĐ-VHTT điểm tại 4 đơn vị và hướng dẫn kế hoạch triển khai thực hiên.

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ-VHTT điểm tại phường Vạn Thạnh và 3 xã lập kế hoạch triển khai thực nghiệm, lịch hoạt động hàng tháng và phân công các thành viên trong Ban giám đốc phụ trách các mặt hoạt động của Trung tâm.

Những kết quả đạt được

          Trong quá trình tổ chức triển khai thực nghiệm mô hình Trung tâm HTCĐ-VHTT điểm, các đơn vị đều được sự quan tâm của UBND Thành phố Nha Trang, Thị xã Ninh Hòa, Huyện Diên Khánh và Huyện Khánh Vĩnh, Ban giám đốc Trung tâm của 4 phường Vạn Thạnh và 3 xã đã làm việc chủ động, tích cực, bám sát yêu cầu, nội dung xây dựng mô hình và thực hiện tốt sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nên đã đạt được những kết quả đáng kể.

1.Về tổ chức, cán bộ

          Mô hình Trung tâm HTCĐ-VHTT điểm tại phường Vạn Thạnh và 3 xã trong quá trình thực nghiệm cho thấy sự hợp lý và phát huy được những mặt mạnh về tổ chức, cán bộ. Thể hiện trên các mặt :

-  Về tổ chức, phường Vạn Thạnh và 3 xã đã thành lập Trung tâm HTCĐ-VHTT, xây dựng Quy chế hoạt động, và công cụ đánh giá và xếp loại; đã xây dựng nội dung hoạt động phù hợp với từng địa bàn đô thị, nông thôn, miền núi và ven biển;

-  Về nhân sự làm công tác quản lý, Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ-VHTT có 4 người, theo chế độ kiêm nhiệm, Giám đốc Trung tâm HTCĐ-VHTT phường Vạn Thạnh là Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh, Giám đốc Trung tâm HTCĐ-VHTT các xã Diên Thọ, Ninh Ích và Khánh Thành là Phó chủ tịch UBND xã phụ trách văn xã; Phó giám đốc kiêm nhiệm đều gắn với chức danh đang làm nên có thời gia dành cho hoạt động của Trung tâm.

- Tổ chức, bộ máy quản lý của TTHTCĐ có 5 người, bao gồm Giám đốc, 2 Phó giám đóc, 1 Kế toán, 1 Thủ quỹ; Nay Trung tâm HTCĐ-VHTT chỉ thêm 1 Phó giám đốc nhưng vừa giảm được một tổ chức song hành, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp để lo tốt cho cả hai mặt học tập cộng đồng và văn hóa thể thao ở cộng đồng cấp xã, vừa phù hợp với chủ trương tinh giảm đầu mối theo Nghị quyết 19 của Hội nghị TW 6 khóa XII của Đảng.

2. Về cơ sơ vật chất và kinh phí hoạt động

- Bốn đơn vị thực nghiệm mô hình Trung tâm HTCĐ-VHTT điểm đã sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của TTHTCĐ và cơ sở vật chất của thiết chế văn hóa thể thao.

       - Trung tâm HTCĐ-VHTT điểm tại 4 địa bàn đã sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ và nguồn kinh phí huy động từ xã hội hóa. Như Trung tâm HTCĐ-VHTT xã Khánh Thành đã vận động một doanh nghiệp Nhà nước hỗ trợ 11.000.000đ, xã Diên Thọ đã vận động các đơn vị hỗ trợ hơn 10 triệu đồng, Phường Van Thạnh đã vận động xã hội hóa được: 11.000.000 đ, Trung tâm xã Ninh Ích kinh phí vận động từ xã hội hóa được 140.300.000đ để có thêm kinh phí tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức, hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao.

3. Kết quả tổ chức các hoạt động

          Trong 12 tháng thực nghiệm, 4 Trung tâm HTCĐ-VHTT điểm đã phát huy được mặt thuận lợi của bộ máy cán bộ quản lý là các phó giám đốc Trung tâm đều có điều kiện dành thời gian cho hoạt động của Trung tâm, mỗi cán bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, bám sát nhu cầu học tập của người dân để xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động trong năm triển khai thực nghiệm. Do vậy đã đạt được kết quả đáng kể trong tổ chức các hoạt động của Trung tâm

10.048 người dân đã được học văn hóa, tuyên truyền phổ biến kiến thức và tham gia

 hoạt động văn nghệ, thể thao tại 4 Trung tâm HTCĐ-VHTT điểm

 

 

STT

 

ĐƠN VỊ

SỐ NGƯỜI HỌC VĂN HÓA

SỐ NGƯỜI ĐƯỢC TUYÊN TUYỀN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ CÁC MẶT

SỐ NGƯỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ, THỂ THAO

 

1

 

Phường Vạn Thạnh

 

100

 

 

1.261

 

1.954

 

2

 

Xã Ninh Ích 

 

 

24

 

 

2.503

 

604

 

3

 

Xã Diên Thọ

 

 

75

 

 

1.171

 

920

 

4

 

Xã Khánh Thành

 

 

 

 

 

818

 

618

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

199

 

 

5.753

 

4.096

     Số người dân học văn hóa, bao gồm học sau xóa mù, phổ cập tiểu học, trung học cơ sở, học luyện chữ đẹp, học tiếng Anh, học tin học; Hơn 5 nghìn người dân được tuyên truyền phổ biến kiến thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, các dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và được chuyển giao kỹ thuật chăm sóc các cây, con để phát triển sản xuất; Hơn 4 ngàn thanh thiếu niên, phụ nữ, người cao tuổi được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí tạo môi trường vui, khỏe, lành mạnh tại cộng đồng cấp xã.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị thực nghiệm cũng còn những điểm yếu và tồn tại như xã Khánh Thành chưa tổ chức được lớp học văn hóa; cơ sở vật chất của Trung tâm HTCĐ-VHTT xã Diên Thọ, Ninh Ích và xã Khánh Thành còn thiếu thốn cho việc tổ chức học tập và hoạt động văn hóa thể thao.

     Nhìn tổng thể, với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự quyết tâm và nỗ lực của đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện, mô hình Trung tâm học tập cộng đồng – văn hóa thể thao điểm tại phường Vạn Thạnh, xã Ninh Ích,  xã Diên Thọ và xã Khánh Thành đã hoàn thành tốt theo yêu cầu khoa học cần thực hiện ./.

 

TS. Bùi Thị Hồng Tiến

Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)