HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Tổ chức tập huấn cho Cán bộ Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn ở huyện Diên Khánh

Được sự nhất trí của Sở Giáo dục - Đào tạo Khánh Hòa và UBND huyện Diên Khánh, sáng ngày 23 tháng 02 năm 2017, tại UBND xã Diên Điền, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện kết hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.

Về tham dự có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Hội Khuyến học huyện Diên Khánh và trên 40 đại biểu là Giám đốc, Phó Giám đốc, ủy viên phụ trách Trung tâm học tập cộng đồng của 19 xã, thị trấn.

Nội dung tập huấn bao gồm: Quy chế về tổ chức Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã; công tác huy động, phát huy các nguồn lực để phát triển Trung tâm học tập cộng đồng.

Trong năm 2016, huyện Diên Khánh có 19/19 Trung tâm học tập cộng đồng được UBND huyện xếp loại tốt. Các Trung tâm học tập cộng đồng đã góp phần xây dựng xã hội học tập ở cơ sở.

 

Nguyễn Thắng Thâu

(Hội Khuyến học huyện Diên Khánh)

Tin khác

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)