HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hôp thư


Skype Support
Skype Support

Logo

Quảng cáo

Liên kết website

Tìm kiếm

Tin tổng hợp

KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM Mô hình Trung tâm HTCĐ-VHTT điểm tại 4 địa bàn Đô thị, nông thôn, miền núi và ven biển tỉnh Khánh Hòa

7-3-2019

Trong 18 năm xây dựng và phát triển, 137 Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) trong tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động, giúp người dân ở cộng đồng cấp xã được học tập trên nhiều lĩnh vực. Song TTHTCĐ cũng còn nhiều mặt yếu và khó khăn tồn tại. Để khắc phục các mặt còn yếu, Trung tâm triển khai Khoa học và Công nghệ thuộc Hội Trí thức tỉnh được UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa giao triển khai thực hiện Đề tài khoa học “Nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”...

MỘT SỐ NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI KHÁNH HÒA NĂM 2018

7-3-2019

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Qũy Khuyến học khuyến tài Khánh Hòa từ ngày 12 tháng 4 năm 2012; Trong hơn 6 năm hoạt động, Qũy luôn được sự ủng hộ, đồng hành của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; hàng năm Qũy khuyến học, khuyến tài đã trao hơn 1000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học và phần thưởng tới học sinh, sinh viên và giáo viên xuất sắc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trao từ 1.000.000 đến 7.000.000 đồng....

HỘI TRÍ THỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các TTHTCĐ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

7-1-2019

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong 18 năm xây dựng và phát triển, các TTHTCĐ trong tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động, giúp người dân ở cộng đồng cấp xã được học tập trên nhiều lĩnh vực. Song TTHTCĐ là mô hình giáo dục mới nên cũng còn nhiều mặt yếu và khó khăn tồn tại. Để khắc phục điều đó, Trung tâm triển khai Khoa học và Công nghệ thuộc Hội Trí thức tỉnh được UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa giao triển khai thực hiện Đề tài khoa học “Nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Hội Trí thức đã phối hợp với Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học tỉnh triển khai thực hiện. Từ kết quả nghiên cứu, ngày 26/12/2018 Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo khoa học “ Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các TTHTCĐ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”....

Logo

Video

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)