HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)

Hôp thư


Skype Support
Skype Support

Logo

Quảng cáo

Liên kết website

Tìm kiếm

Tin tổng hợp

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN về tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030

16-5-2024

Từ ngày 8/5 đến ngày 14/5/2024, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 4 lớp tập huấn về việc triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN của TW Hội Khuyến học Việt Nam và hướng dẫn sử dụng những tính năng mới cập nhật trên hệ thống công cụ phần mềm đánh giá Công dân học tập cho Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố, Hội Khuyến học các xã, phường, thị trấn và Hội Khuyến học các trường THPT, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh. Tổng số học viên tham dự của 4 lớp là gần 200 người....

Đề xuất một số giải pháp về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập tỉnh Khánh Hòa thời gian tới

17-4-2024

Chúng ta nhận thức rằng: “Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến sự nghiệp chăm sóc và phát huy yếu tố con người. Điều đó xuất phát từ nhận thức sâu sắc những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định yếu tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của vật chất, mọi nền văn hóa và văn minh của mọi quốc gia. Đồng thời để thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tức là để thực hiện”. Cuộc vận động toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục, nhằm phát huy truyền thống hiếu học và tiềm năng con người trong quá trình xây dựng nền giáo dục hiện đại dưới sự quản lý của nhà nước để phục vụ cho sự...

Hội Khuyến học huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua 2024 và phát động phong trào Cả nước xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030

5-3-2024

Chiều ngày 29/02/2024, tại Hội trường Mặt trận – Đoàn thể huyện Cam Lâm, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức Hội nghị Ký kết Giao ước thi đua năm 2024 và phát động phong trào “Cả nước xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số” do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát động ngày 29/9/2023....

Logo

Video

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, hoi khuyen hoc viet nam tinh khanh hoa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, Giấy phép số: 10/GP-STTTT, ngày 28 tháng 4 năm 2016, Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 058.3561722, Email: khuyenhockh@gmail.com, Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Việt Dân (Chủ tịch Hội)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM - TỈNH HỘI KHÁNH HÒA, Địa chỉ: 1A PHAN BỘI CHÂU, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, Điện thoại: (058)3561722.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÊN VỚI TRANG WEB CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA ... Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA, 17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (4/5/1998 - 4/5/2015)